Zvonimir Home Mapa weba Kontaktirajte nas
HrvatskiEnglishGermanRussian Zvonimir, Gotov?eva 1, HR-10000 Zagreb, Tel: 01 4670 684, Fax: 01 4670 681  
www.zvonimir.biz   

King RoulettesKing Roulettes


Posjetite na?e nove web stranice:

www.zvonimir-hitech.com

www.kingroulettes.com
KONKURENTNOST

Budu?i smo svjesni da je konkurentnost jedina garancija uspjeha na svjetskom tr?i?tu pridodajemo joj osobitu va?nost.

?to nam omogu?uje konkurentnost na nemilosrdnom svjetskom tr?i?tu?
  • Proizvodnja je smje?tena u Bosni i Hercegovini gdje smo kao strani investitori oslobo?eni pla?anja poreza u periodu od 5 godina te gdje nam je dostupna u regiji najjeftinija kvalitetna radna snaga potrebna za proizvodnju.
  • U samoj proizvodnji koristimo najmodernije tehnologije.
  • Koristimo potpunu kontrolu tro?kova proizvodnje koja izme?u ostalog podrazumijeva normirana vremena izrade.
  • Kontinuiranim razvojem na podru?ju organizacije proizvodnje i pra?enju poslovanja smanjujemo administraciju i pove?avamo efikasnost.


NOVOSTI | O NAMA | DJELATNOSTI | KONKURENTNOST | KONTAKT | MAPA WEBA
Izrada web stranica WEB Marketing
POSJETITE NA?E NOVE WEB STRANICE! X

Po?tovani/a,
trenutno se nalazite na na?im starim web stranicama koje sadr?e stare i neva?e?e informacije i uskoro ?e biti uga?ene.

Molimo da posjetite na?e nove web stranice:

Tvrtka: www.cti.hr
Proizvodni program: www.kingroulettes.com

Ugodno surfanje :)

The Oyster replica watches uk Perpetual rolex replica Deepsea's steel case is equipped with a drain valve at 9 o'clock. When the diver decompresses in the uk replica watches high pressure chamber, it relieves the excessive pressure accumulated inside the case and protects the diver's watch from the replica watches. damage.